سیم و کابل پویـــــان

سیم های ارت قابل انعطاف

تولید سیم ارتاستاندارد: IEC 60227,BS 6004,VDE 0281,ISIRI(607)02,06
ولتاژ اسمی: 300/500 و 450/750 ولت
ساختمان: هادی از جنس مس انیل شده ظریف.
عایق پی وی سی
موارد مصرف: برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی به چاه ارت.

 

 


سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
وزن تقریبی
قطر متوسط سیم
mm
mm
mm
mm
ohm/km
0/5
16x0/2
0/6
8/9
2/13
0/75
24x0/2
0/6
12
2/34
1
32x0/2
0/6
14/3
2/51
1/5
30x0/25
0/7
19/3
3/2
2/5
50x0/25
0/8
32/6
3/7
4
56x0/30
0/8
47/5
4/2
6
84x0/30
0/8
68
4/8
10
80x0/40
1
125
6/2
16
126x0/40
1
192
7/4
25
196x0/40
1/2
295
9/8
25
276x0/40
1/2
375
11/0